Artikelen over: Crypto Bundels

Welke methodologie wordt gebruikt voor Bundels?

Het is goed om te begrijpen dat Finst is een execution-only platform en we zodoende geen beleggingsadvies of vermogensbeheer aan onze klanten bieden. Omdat we geen mening hebben over hoe de markt zich zal ontwikkelen, hebben we besloten om een duidelijke en objectieve eigen methodologie te ontwikkelen met betrekking tot de samenstelling en werking van onze cryptobundels.

In de beleggingswereld van financiele instrumenten worden veel verschillende (indexerings)methodieken gebruikt. De twee meest voorkomende zijn "gelijke weging" en "weging op basis van marktkapitalisatie" (ook wel "marktkapitalisatie" genoemd).

Een methode met een gelijk gewicht betekent dat, bijvoorbeeld in het geval van een Top 10-bundel, 10% van de investering wordt toegewezen aan elke component. Hoewel deze methodologie relatief eenvoudig te implementeren is, volgt het de werkelijke prestaties van de markt niet nauwkeurig. Tevenszou het leiden tot een groot aantal herbalanceringstransacties, wat uiteindelijk van invloed zou zijn op de prestaties.

De andere optie, met de methode van weging op basis van marktkapitalisatie, is het gewicht van elk component uitsluitend gebaseerd op hun respectieve marktkapitalisatie van de totale kapitalisatie van de cryptocurrency-markt. Hoewel deze methode geacht wordt de markt nauwkeuriger te volgen, houdt het ook in dat sommige componenten zeer kleine gewichten kunnen hebben (bv. minder dan 1%), waardoor ze moeilijk op de markt kunnen worden gekocht of verkocht zonder een minimum bestelbedrag op te leggen.

In onze visie combineert onze hybride methodiek het beste van twee werelden. De wegingen van onze bundels worden op objectieve en niet-discretionaire wijze berekend met een gelijk gewicht voor de helft van de bundel, plus een op marktkapitalisatie gebaseerd gewicht voor de andere helft van de bundel.

Zie hieronder een voorbeeld ter illustratie:

Stel dat de Top 5-bundel is samengesteld uit munten A, B, C, D en dat ze tezamen de hele marktkapitalisatie van de cryptopmarkt beslaan. In onderstaand voorbeeld is Munt A dus de helft van de totale marktkapitalisatie, Munt B een kwart en zover verder.

Munt A = 50%
Munt B = 25%
Munt C = 10%
Munt D = 10%
Munt E = 5%

Als we het eerste deel van onze methodologie gebruiken (gelijk gewicht voor de helft van de bundel), wordt 10% van de investering toegewezen aan elk onderdeel, waarbij het totaal 50% van de bundel vertegenwoordigt.

Het toevoegen van het tweede deel van onze methodologie (gewicht op basis van marktkapitalisatie voor de andere helft van de bundel) zou leiden tot de volgende gewichten:

Munt A: 50/2 = 25%
Munt B: 25/2 = 12,5%
Munt C: 10/2 = 5%
Munt D: 10/2 = 5%
Munt E: 5/2 = 2,5%

Bij het optellen van de gewichten van het eerste deel samen met het tweede deel, zouden de uiteindelijke gewichten van deze fictieve Bundel er als volgt uitzien:

Munt A: 10% + 25% = 35%
Munt B : 10% + 12,5% = 22,5%
Munt C : 10% + 5% = 15%
Munt D: 10% + 5% = 15%
Munt E : 10% + 2,5% = 12,5%

Totaal = 100%

Merk op dat in werkelijkheid de marktkapitalisatie van de bestanddelen en van de markt als geheel voortdurend verandert. Daarom brengt Finst de Bundels elke maand automatisch opnieuw in evenwicht. Door maandelijks te herbalanceren, zorgen we ervoor dat je investering in lijn blijft met de streefgewichten van de Bundel, volgens onze methodologie.

De enige uitzondering op deze regel betreft de Top 2-bundel, voor die bundel wordt de werkelijke marktkapitalisatie gebruikt omdat deze slechts uit componenten bestanddelen bestaat.

Bijgewerkt op: 12/07/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!